AKTIVITETER  2021
 

 
 
3 april            Vattnet släpps på och miljöstationen öppnas med början kl. 10
                     
8   maj           Arbetsdag.
                        Vi träffas vid dansbanan kl. 10 och beräknas hålla på till kl. 12
                
12 juni          Arbetsdag.  
                      Vi träffas vid dansbanan kl. 10 och beräknas hålla på till kl. 12

 
7 aug.            Arbetsdag.
                       Vi träffas vid dansbanan kl. 10 och beräknas hålla på till kl. 12

 
11 sep.          Arbetsdag.
                      Vi träffas vid dansbanan kl. 10 och beräknas hålla på till kl. 12
 
30 okt.          Vattnet och miljöstationen stängs med början kl.10 resp. kl.12
 
 
 
 

 OBS!
 
Om pandemin ebbar ut och det blir möjligt attumgås normalt igen kommer styrelsen att göra en ny aktivitetsplan.