VATTNET STÄNGS AV
 
Lördagen den 26 oktober stängs vattnet i sommarstaden med början kl. 10.00
Alla stugägare uppmanas därefter att öppna sina kranar för att lufta ledningarna. Om så inte sker finns risk att vatten står kvar och fryser sönder rören.
 
Även miljöstationen stängs den 26 oktober kl 12
 
Alla gemensamma toaletter stängs också den 26 oktober utom en i den norra toalettbyggnaden som hålls öppen under vintern.

En nyckel som går till de gemensamma anläggningarna har upphittats och kan återfås av Ingela Håkansson på lott 113.
Hon kan nås via telefon: 073 831 4377