Vill du ha något infört här på "Anslagstavlan"?

Skicka då ett mejl till: anders.englesson@telia.com

Sluta använda torv i Sommarstaden!
 
På Koloniträdgårdsförbundets årsmöte i år antogs en motion som manar till minskning av användande av torv på kolonilotter.
Skälen är följande:

* Torv är en fossil råvara som ökar klimatkrisen. En kubikmeter torv har vuxit i 1000 år och innehåller 50 % kol.

* Torvbrytning utarmar den biologiska mångfalden då den innebär dränering av mossar och myrar.

* Jord och kompost är betydligt bättre att odla i och ger bättre skörd.

 
Torvhanteringen släpper idag ut lika mycket växthusgaser som personbilstrafiken.
Fritidsodling är den kategori som förbrukar mest torv.
Därför är det viktig åtgärd att sluta använda torv på våra kolonilotter och därmed göra en insats för att minska utsläppen av växthusgaser.

I och med att motionen antogs på årsmötet kommer förbundet att aktivt arbeta för minskning av användande av torv. Förbundet kommer att sprida information om varför torv är olämpligt samt visa på alternativ.
Förbundet kommer även att uppgradera miljödiplomeringen så att torvodling inte betraktas som hållbar.

Besök i Sommarstaden

Bräkne Hoby trädgårdsförening kommer till Sommarstaden 10/6 ca kl 18.
De som vill visa sin trädgården för besökarna kan göra det. Meddela då Annica Olsson, lott 109.  bibendum.

Apropå invasiva arter
Här är två intressanta länkar:


Länsstyrelsens sida

 
Folder
 


Du som har robotgräsklippare – stäng av den på natten!

I Sommarstaden finns det ganska många igelkottar som är som mest rörliga på natten. När de upptäcker en fara lägger de sig som en boll med taggarna utåt. Så har de gjort i miljontals år. Om gräsklipparen kör på igelkotten blir den skadad eller dödad.
Stäng därför av robotgräsklipparen på natten.

PROBLEM MED INTERNET?
eller
VILL DU SKAFFA EGEN WIFI?
Ansluten Hosting bistår Sommarstaden med Internet/WiFi, för mer info kontakta Ansluten på 0454 – 57 22 80


Vindspelets vara eller icke vara i Sommarstaden

När det gäller ljudet av vindspel finns det olika åsikter om dess förekomst, dom som störs och dom som inte störs av klappradet eller plinkandet. Det kan emellertid konstateras att dom som störs av vindspelen inte sällan är ljudkänsliga personer, personer med hörapparat eller personer med tinnitus.
Styrelsen har haft uppe ämnet och anser att om någon granne störs av störningsobjektet så bör man som en god granne ta ner vindspelet. Förbud är inte att föredra utan likt folkhälsomyndigheten i dessa tider görs rekommendationer av styrelsen för att sedan lägga ansvaret på enskild person.
Styrelsen påpekar emellertid i protokoll 28/4 att ”områdets karaktär innebär att kolonister måste visa hänsyn och inte störa sina grannar” Exempelvis så har Gröna Dalen kolonisterna i Saltsjöbaden satt förbud mot vindspel. För allas trevnad bör koloniområdet erbjuda en lugn och avstressande miljö där vi kan njuta av naturens ljud såsom vindens sus och fåglarnas sång. Sommaren 2020 liknar inte någon annan sommar så låt oss njuta tillsammans i vårt ”lilla paradis” J Namaste kära kolonister


 

De som städar toaletterna i Sommarstaden vill gärna dela med sig av följande länk till en artikel i Expressen:           https://www.expressen.se/leva-och-bo/inredning/badrum/sa-snuskig-ar-din-toa--sprutar-ut-bakterier/