Avstängt vatten!!
Rosengången och Anemongången har drabbats av en vattenläcka. Vattenledningen som ligger under Rosengången har brustit och vattnet har därför stängts av. Kommunen som äger ledningen ska laga densamma så fort de hinner.

Karlshamns koloniträdgårdsförening bildades 1915. Området flyttades till sin nuvarande plats i samband med att järnvägsspåren drogs om och den nuvarande stationen anlades med början 1953. Området vid Kollevik - Sommarstaden - invigdes 1956. Det består av 136 lotter med stugor och ytterligare några lotter med gemensamma ytor och byggnader.
Föreningen är ansluten till
Svenska koloniträdgårdsförbundet.

Karlshamns koloniträdgårdsförenings organisationsnummer är
836200-6010

Föreningens bankgironummer är
739-6260

Lösenordet för wifi på dansbanan:
ssikwifi