ARBETSDAG

Lördagen den 10 september

 
Vi samlas vid Dansbanan klockan 10.
Vaktmästargruppen leder och fördelar arbetet.
Vi håller på till klockan 12.
Efteråt bjuder föreningen på korv med bröd och kaffe eller saft.

 
 
 

Från koloniträdgårdsförbundet

Det har kommit ett nytt och intressant cirkulär från förbundet. Bland annat innehåller det möjligheter att delta på utbildningar om odling och annat som kan vara till nytta för en kolonist. Klicka bara på länken här: Cirkulär

På sommarmötet diskuterades invasiva arter i Sommarstaden. Klicka på fliken "ANSLAGSTAVLA"
Där finns nu två intressanta länkar.

Karlshamns koloniträdgårdsförening bildades 1915. Området flyttades till sin nuvarande plats med början 1953 i samband med att järnvägsspåren drogs om och den nuvarande järnvägsstationen anlades på den mark där koloniområdet  legat.
Området vid Kollevik - Sommarstaden - invigdes 1956. Det består av 136 lotter med stugor och ytterligare några lotter med gemensamma ytor och byggnader.
Föreningen är ansluten till
Svenska koloniträdgårdsförbundet.

Karlshamns koloniträdgårdsförenings organisationsnummer är
836200-6010

Föreningens bankgironummer är
739-6260

Lösenordet för wifi på dansbanan:
ssikwifi