Första arbetsdagen 2023


Ett trettiotal stugägare ställde upp lördagen den 6 maj.
Under två timmar rensades det, putsades och städades på gemensamma utrymmen.
Efter arbetet bjöd föreningen, genom Janne, på korv och fika.
Här nedan syns ett litet bildgalleri med flitiga kolonister.

Karlshamns koloniträdgårdsförening bildades 1915. Området flyttades till sin nuvarande plats med början 1953 i samband med att järnvägsspåren drogs om och den nuvarande järnvägsstationen anlades på den mark där koloniområdet  legat.
Området vid Kollevik - Sommarstaden - invigdes 1956. Det består av 136 lotter med stugor och ytterligare några lotter med gemensamma ytor och byggnader.
Föreningen är ansluten till
Svenska koloniträdgårdsförbundet.

Karlshamns koloniträdgårdsförenings organisationsnummer är
836200-6010

Föreningens bankgironummer är
739-6260

Lösenordet för wifi på dansbanan:
ssikwifi