INBROTT!
Lasse och Kerstin på lott 111 har haft inbrott i natt. Det har även varit inbrottsförsök i stugan på lott 85. Det är kanske fler som har drabbats. Det är därför bra om stugorna kollas och om det varit inbrott ska en polisanmälan göras.

Anders 2020 02 09

 

Karlshamns koloniträdgårdsförening bildades 1915. Området flyttades till sin nuvarande plats med början 1953 i samband med att järnvägsspåren drogs om och den nuvarande järnvägsstationen anlades på den mark där koloniområdet  legat.
Området vid Kollevik - Sommarstaden - invigdes 1956. Det består av 136 lotter med stugor och ytterligare några lotter med gemensamma ytor och byggnader.
Föreningen är ansluten till
Svenska koloniträdgårdsförbundet.

Karlshamns koloniträdgårdsförenings organisationsnummer är
836200-6010

Föreningens bankgironummer är
739-6260

Lösenordet för wifi på dansbanan:
ssikwifi