SNUSARE - SKÄRP ER!

Släng inte använda prillor på marken!
Hundar kan få i sig nikotinet och det kan vara farligt.
Portionspåsarna innehåller även microplaster som förr eller senare hamnar i havet om de inte läggs i någon insamling.
Det är samma sak med cigarettfimpar.
Dessutom är det sedan januari i år olagligt att kasta både snuspåsar och fimpar på marken. Det ger 800 kronor i böter.

 

Karlshamns koloniträdgårdsförening bildades 1915. Området flyttades till sin nuvarande plats med början 1953 i samband med att järnvägsspåren drogs om och den nuvarande järnvägsstationen anlades på den mark där koloniområdet  legat.
Området vid Kollevik - Sommarstaden - invigdes 1956. Det består av 136 lotter med stugor och ytterligare några lotter med gemensamma ytor och byggnader.
Föreningen är ansluten till
Svenska koloniträdgårdsförbundet.

Karlshamns koloniträdgårdsförenings organisationsnummer är
836200-6010

Föreningens bankgironummer är
739-6260

Lösenordet för wifi på dansbanan:
ssikwifi