.

Karlshamns koloniträdgårdsförening bildades 1915. Området flyttades till sin nuvarande plats i samband med att järnvägsspåren drogs om och den nuvarande stationen anlades med början 1953. Området vid Kollevik - Sommarstaden - invigdes 1956.
Föreningen är ansluten till
Svenska koloniträdgårdsförbundet.

Vi gör nu ett försök att inte låsa miljöstationen på dagtid.
Är du först på  morgonen lämnar du grinden öppen och är du där omkring klockan 18 så låser du grinden.

Karlshamns koloniträdgårdsförenings organisationsnummer är
836200-6010