Musikgruppen "Viskningar och Vägskäl med Dikesorkestern" är en karlshamns-grupp som består av Bebban Lanér och Thomas Lindquist samt Jan Carlsson och Mats Fastrup. Inför ett femtiotal  åhörare
framförde dessa ett stort antal sånger på Dansbanan i Sommarstaden under lördagseftermid-dagen den 15:e juni.
Musiken som uppskattades mycket av publiken  bestod av lugna, melodiösa stycken med tänkvärda texter.
Vi hoppas vi får se gruppen i Sommarstaden fler gånger.