Nu kan du följa hur vi förbrukar el och vatten i Sommarstaden.
Klicka på länken här

Välj att logga in med användarnamn och lösenord.
användarnamn 00385
lösenord 8362006010
Observera att vi har tre abonnemang. Klicka på pilen vid
Kolleviksvägen så rullar de andra fram.