MILJÖPOLICY /ORDNINGSREGLER
FÖR KARLSHAMNS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING  

Antagna av styrelsen 2020 04 28


Bilkörning är förbjudet på koloniområdet. Undantaget är i och urlastning av tyngre material.  Grindarna ska stängas direkt efter in-/utfart.

Motorcyklar och mopeder som parkeras på den egna lotten är tillåtna att mycket försiktigt köras in på området.

Bilparkering inne på området är helt förbjudet och det gäller även entreprenörer. Det är stugägarens ansvar att upplysa entreprenören om denna regel.

Hundar ska hållas kopplade inom området och det åligger hundägaren att tillse att hunden inte åsamkar andra kolonister olägenheter. Hundbajs ska plockas upp.

Katter ska hållas under uppsikt av ägaren.

Träd och buskar på lotten får inte vara högre än kolonistugans taknock.  Buskar och häckar får inte hänga ut över gångarna.

Gångar utanför lotten ska hållas rena från ogräs. Varje kolonist ansvarar för den halva av gången som ligger närmast lotten. Allmänna områden rensas på föreningens arbetsdagar.

Sopsortering på miljöstationen är kolonisternas gemensamma ansvar. Om anvisningarna inte följs kan resultatet bli att sorteringskärlen tas bort och sortering får ske i hemmet.

Kompostering av växtmaterial ska ske på den egna lotten i så hög grad som möjligt. Den gemensamma miljöstationen ska endast användas om det är nödvändigt.

Om den gemensamma miljöstationen nyttjas är det viktigt att endast komposterbart material läggs där. 

Grova grenar ska forslas till kommunens miljöstation.

Konstgödsel ska inte användas. (Tips på naturlig gödsel kan ges av styrelsen)
 
Jord och jordförbättring bör komma från den egna eller gemensamma komposten. Vid inköp bör ekologisk jord prioriteras.

Rengöringsmedel som diskmedel, tvål, tvättmedel, schampo ska vara miljömärkta.

Kemikalier som ogräsbekämpning och insektsgifter är förbjudna på koloniområdet.

Salt ska undvikas som ogräsbekämpningsmedel.

Tändvätska ska inte användas vid grillning.

Bevattning med spridare ska inte ske när det är soligt utan bör göras på morgon eller kvällstid.

Vattentunnor för uppsamling av regnvatten rekommenderas att användas för bevattning.

Bensindrivna trädgårdsredskap bör inte användas inom koloniområdet.

Höns och andra fjäderfä är inte tillåtna på koloniområdet.

Badbaljor är endast tillåtna för max 100 liter på koloniområdet.

Huvuddelen av lotten måste vara avsedd för växtlighet.

Byggnadens höjd (max 4 meter) ska räknas från den naturliga marknivån. Grundläggningen räknas in i byggnadens höjd.

Staket, byggnader och belysning ska anläggas så att de harmoniserar med områdets karaktär som koloniområde.

Områdets karaktär innebär att kolonister måste visa hänsyn till varandra och exempelvis inte spela musik på hög ljudnivå, låta hundar skälla eller på annat sätt störa grannarna.

Högljudda byggarbeten eller trädgårdsarbeten bör inte förekomma mellan klockan 19 och klockan 07.