Rapport från styrelsen

Vattenläckan vid Rosengången som även drabbade Anemongången berodde på att några bultar rostat sönder. Läckan är nu lagad genom kommunens försorg och hålet är igenfyllt.
Kommunen har även jämnat till den gräsyta som ska nyttjas till midsommardansen nästa år.
Kommunen har likaså satt upp en skylt som varnar för att det är en utfart från den norra parkeringen. Diskussion förs angående sänkning av hastigheten på Kolleviksvägen.
Vi har fått en del respons på de frågor som ställdes i förra rapporten från styrelsen och alla har mycket tydligt markerat vikten av att området ska förbli ett koloniområdet och inte utvecklas till ett sommarstugeområde. Detta är helt i linje med avtalet mellan kommunen och föreningen där vi förbinder oss att vårda koloniområdet. Styrelsen kommer fortsätta diskutera frågan.

Styrelsen vill också understryka att våra arbetsdagar bygger på frivillighet. Vi som har möjligheter och vilja att delta på de nödvändiga arbetsdagarna genom att jobba lite, snacka, äta korv och fika bör vara glada att vi är så många på arbetsdagarna utan att förebrå de som inte vill eller kan delta

Till kommande arbetsdagar blir det ett visst samarbete med våra grannar i Södra Sommarstaden. Vi har ju en gemensam infart vid den södra parkeringen. Vi återkommer om detta till våren.
Det drar ihop sig till säsongsavslutning och nu återstår bara en månad av kolonisommaren. Den 26:e oktober stängs både vattnet och miljöstationen och därefter är det inte längre tillåtet att bo i koloniområdet. En toalett kommer att hållas öppen för de som vistas här på helgerna.
Sen har vi ju minglet i advent. Då kommer traditionsenligt AAK-kören.


Anders 2019 09 27

Rapport från styrelsen
Senaste styrelsemötet handlade en hel del om vad som kom upp på sommarmötet. Bland annat ställer sig styrelsen positiv till att flytta midsommarstången till den västra sidan av dansbanan. Styrelsen har även tagit kontakt med kommunen när det gäller att få till stånd en sänkning av hastigheten på Kolleviksvägen liksom att få en skylt uppsatt vi utfarten från norra parkeringen.
Styrelsen diskuterade även miljöstationen. Avfallssorteringen fungerar inte tillfredsställande och kostnaderna för densamma har ökat markant. Det tåls att understrykas att sorteringskärlen är avsedda för förpackningar, inget annat. Och locket måste självklart kunna stängas på kärlen. Dels för att de som tömmer kärlen inte kan hantera överfulla kärl och dels för att öppna lock drar till sig fåglar och råttor. Missköts sorteringen blir det fördyringar som i förlängningen kan innebära att arrendet måste höjas. Alternativet är att miljöstationen stängs och var och en får ta med sig sitt avfall hem och sortera där.

Styrelsen diskuterade också hur vi bäst slår vakt om koloniområdet som just ett koloniområde. Det finns en risk att Sommarstaden blir en samling fritidshus vilket är något helt annat än ett koloniområde. Ska vi ha åsikter om husens utformning? Ska vi förespråka mer odlande i stället för stora trädäck eller gräsmattor? Skicka gärna synpunkter till styrelsen.
På förekommen anledning vill styrelsen påpeka att jordankare, som är ett utmärkt alternativ till gjutna plintar, innebär vissa risker i ett område som Sommarstaden. Därför finns det på hemsidan -www.sommarstadenikarlshamn.se – vissa råd kring detta.
På hemsida finns även numera en digital anslagstavla där den som vill anslå något kan göra det genom att skicka ett mail till ordf@sommarstadenikarlshamn.se

Nio händiga kolonister har sedan början av augusti arbetet helt ideellt med att byta golv på Dansbanan. Efter årsmötet i mars går det bra att börja boka Dansbanan igen.
Fyra kolonister har utbildat sig i hjärt-lungräddning. Kostnaden har de själva stått för

Den 14 september har vi vår sista arbetsdag för säsongen och vaktmästargruppen kommer att fördela arbetet. Det kan vara tryggt att veta att för allt arbete som utförs åt föreningen finns det en olycksfallsförsäkring som vi har genom vårt medlemskap i koloniträdgårdsförbundet.

20190 08 31
Anders