Rapport från styrelsen
Senaste styrelsemötet handlade en hel del om vad som kom upp på sommarmötet. Bland annat ställer sig styrelsen positiv till att flytta midsommarstången till den västra sidan av dansbanan. Styrelsen har även tagit kontakt med kommunen när det gäller att få till stånd en sänkning av hastigheten på Kolleviksvägen liksom att få en skylt uppsatt vi utfarten från norra parkeringen.
Styrelsen diskuterade även miljöstationen. Avfallssorteringen fungerar inte tillfredsställande och kostnaderna för densamma har ökat markant. Det tåls att understrykas att sorteringskärlen är avsedda för förpackningar, inget annat. Och locket måste självklart kunna stängas på kärlen. Dels för att de som tömmer kärlen inte kan hantera överfulla kärl och dels för att öppna lock drar till sig fåglar och råttor. Missköts sorteringen blir det fördyringar som i förlängningen kan innebära att arrendet måste höjas. Alternativet är att miljöstationen stängs och var och en får ta med sig sitt avfall hem och sortera där.

Styrelsen diskuterade också hur vi bäst slår vakt om koloniområdet som just ett koloniområde. Det finns en risk att Sommarstaden blir en samling fritidshus vilket är något helt annat än ett koloniområde. Ska vi ha åsikter om husens utformning? Ska vi förespråka mer odlande i stället för stora trädäck eller gräsmattor? Skicka gärna synpunkter till styrelsen.
På förekommen anledning vill styrelsen påpeka att jordankare, som är ett utmärkt alternativ till gjutna plintar, innebär vissa risker i ett område som Sommarstaden. Därför finns det på hemsidan -www.sommarstadenikarlshamn.se – vissa råd kring detta.
På hemsida finns även numera en digital anslagstavla där den som vill anslå något kan göra det genom att skicka ett mail till ordf@sommarstadenikarlshamn.se

Nio händiga kolonister har sedan början av augusti arbetet helt ideellt med att byta golv på Dansbanan. Efter årsmötet i mars går det bra att börja boka Dansbanan igen.
Fyra kolonister har utbildat sig i hjärt-lungräddning. Kostnaden har de själva stått för

Den 14 september har vi vår sista arbetsdag för säsongen och vaktmästargruppen kommer att fördela arbetet. Det kan vara tryggt att veta att för allt arbete som utförs åt föreningen finns det en olycksfallsförsäkring som vi har genom vårt medlemskap i koloniträdgårdsförbundet.

20190 08 31
Anders