Rapport från styrelsen
 
Sedan förra styrelsemötet har två stugor fått nya ägare. Det är lotterna 120 0ch 23 som överlåtits. Vi hälsar de nya kolonisterna välkomna till Sommarstaden.
Likaså gav styrelsen bygglov till ombyggnaden av stugan på lott 47.

Ett gäng händiga kolonister har nyligen bytt ut staketet mot Kolleviksvägen så nu ser vår huvudentré respektabel ut igen. Nästa projekt är byte av golvet på Dansbanan. Det kommer att ske med början den 5 augusti.
Men först ska vi hålla vårt Sommarmöte i lokalen. På det mötet är det fritt för var och en att ta upp vilka frågor som helst som rör Sommarstaden. Vi vet redan nu att frågan om att utse en festkommitté som ansvarar för exempelvis grillfest och midsommarfest  kommer att tas upp.
Likaså frågan om att utse bokansvarig(a). Åke kommer att bygga ny och rymligare bokhylla i Dansbanan, men det kommer inte att räcka så bokbeståndet behöver gallras då och då.

Vi kommer även att diskutera vår miljöstation då det finns medlemmar som inte förstår hur den är tänkt att fungera. Föreningen betalar kring 20 000 kronor per säsong för de insamlingskärl som finns på miljöstationen. Missköter vi oss när det gäller sorteringen kan denna summa komma att stiga rejält. Alternativt kommer insamlingskärlen att tas bort med resultat att vi får ta hem och sortera våra förpackningar i bostaden.
Vattenanvändandet kommer också att tas upp. Vi bör tänka på att vattnet betalas lika av alla. Sparsamhet är alltså bra och diskmaskiner eller tvättmaskiner är inte lämpliga på området.

Den sista bingokvällen blev en formidabel succé. Det var så mycket folk att brickorna höll på att ta slut och kvällen inbringade ett ansenligt tillskott i vår föreningskassa. Tyvärr kommer bingovärdinnorna Gunilla och Pia inte att fortsätta. Vi tackar dem för en fin insats under flera år. På sommarmötet kommer vi att ta upp frågan om att utse nya värdar eller värdinnor.

På sommarmötet kommer även en representant från det företag som levererat hjärtstartaren som finns vi kiosken att informera om densamma.
 
Anders 2019 07 31