Rapport från styrelsen

På senaste styrelsemötet godkändes en överlåtelse och vi kan därför hälsa den nye ägaren till stugan på lott 98 välkommen till Sommarstaden.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutade styrelsen att inte genomföra något arrangemang på Koloniträdgårdens dag den 29 augusti.

Styrelsen konstaterade att toalettstädningen sköts exemplariskt och att kolonister som använder toaletterna och duscharna har visat god hänsyn och aktsamhet. Detta är mycket glädjande med tanke på den pågående pandemin.
Tyvärr uppstår det ibland dålig lukt i både duschar och toaletter i den norra toabyggnaden. Det är något fel på avloppsrören som även gör att vattnet från duscharna inte rinner undan så bra. Kommunen äger byggnaderna och är vidtalad, men än har inget hänt.

Ytterligare ett uppsamlingskärl för glas har placerats på Miljöstationen. Förhoppningsvis kommer detta att råda bot på den nedskräpning som förekommit.

I år blir det inget sommarmöte. Den som har något att föreslå, klaga på eller annat att framföra till styrelsen eller samtliga kolonister kan vi hänvisa till brevlådan som sitter på kiosken. Vi kan även rekommendera hemsidan som har en digital anslagstavla. Skicka bara ett mejl till ordf@sommarstadenikarlshamn.se så kommer det upp på den anslagstavlan.

Ett förslag kom häromdagen om att inrätta en ”köp och sälj” flik på hemsidan. Är det någon som har något att sälja går det bra att mejla till adressen ovan. Det gäller även om någon vill köpa eller skänka något. Fliken finns nu klar att användas.
För övrigt har vi nu tre mycket fina fysiska anslagstavlor med sedumtak på området.

I skrivande stund har vi arbetsdagen den 1 augusti framför oss. Det är mycket att göra har vaktmästargruppen meddelat. Häckar ska klippas liksom sly i skogsbrynet samt naturligtvis ogräsrensning på allmänna ytor.

Anders 2020 07 30