Rapport från styrelsen
 
På senaste mötet fick styrelsen en rapport från ett möte med kommunens markförvaltare som har de löpande kontakterna med koloniträdgårdsföreningen. Toalettstolarna ska bytas ut i alla fyra toaletterna. Handfaten ska förses med engreppsblandare och det ska även göras en förändring i syfte att minska luktproblemen som ibland har uppstått i duscharna.  Detta ska ske nu när området är nedstängt.

Det diskuterades även nedtagning av vissa träd i skogsbrynet mot Rosenkällan och vid slänten mot Kolleviksvägen. Dessutom framfördes behovet av att kommunen ansar tulpanträdet och några av de träd som står längs den östra kanten av området.

Flera kolonister tycker om att mata fåglar nu under den mörka tiden på året när fåglarna får det svårare. Styrelsen vill därför understryka att det är viktigt att detta sker på ett sätt så att risken för att fröer skvätter ut minimeras. I annat fall är det risk för att råttor och möss dras till lotten. Tänk även på att hänga matningsanordningen så högt att inte katter och andra rovdjur kommer åt fåglarna.
Avstängningen av vattnet gick planenligt. Nu är det viktigt att kranarna på lotterna öppnas så att ledningarna luftas så att inget vatten står kvar i rören. Risken finns annars att rören sprängs om det blir en kall vinter.

Styrelsen har beslutat att genomföra vinterminglet den 6 december. Tyvärr blir det på grund av covid-19 ingen kör i år, men det blir inspelad julmusik, glögg och pepparkakor.

Anders 2020-10-29


Rapport från styrelsen

På senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att godkänna två överlåtelser av arrenden. Vi hälsar därför de nya ägarna till stugorna på lotterna 12 och 60 välkomna till Sommarstaden.

Eftersom det uppstått problem med råttor på koloniområdet har styrelsen diskuterat huruvida vi ska teckna ett försäkringsavtal med Anticimex. Detta blir emellertid dyrt och det har dessutom visat sig att kommunen har ett sådant avtal gällande de servicebyggnader som kommunen äger. De är nu uppmärksammade på råttproblemet.
Styrelsen beslutade mot denna bakgrund att inte teckna något avtal med Anticimex. Vi förutsätter att de försäkringar som enskilda stugägare och kommunen har ska kunna lösa problemet.

Sommarstaden är som bekant miljödiplomerad. Nu behöver detta arbete återupptas för att vi ska ha rätten att även fortsättningsvis var diplomerade. Styrelsen behöver därför hjälp och söker någon eller några som är intresserade av frågor som rör miljö och odling. Hör av er till styrelsen så vi kan dra igång arbetet med miljödiplomering.

Styrelsen beslutade på mötet att köpa in fotskrapor/borstar att ställa utanför toaletterna eftersom det lätt dras in gräsklipp och annat i toaletterna. Inköpet görs inför nästa säsong.

Vid toaletterna har det uppstått vissa problem då hundägare binder sin hundar vid dörrhandtaget till städboden. Detta har fört med sig att hundarna pinkar på dörren, vilket inte är bra. Det finns en krok på ena kortsidan som är avsedd för hundkoppel. Använd den.


Nästa år fyller Koloniträdgårdsförbundet i Sverige 100 år. Inför jubiléet är det meningen att ett antal ambassadörer runt om i landet ska hjälpa till med spridandet av olika aktiviteter. Är detta något som skulle intressera dig? Tag i så fall kontakt med styrelsen.


Anders 2020 10 01