Rapport från styrelsen

Sedan förra styrelsemötet har en stuga bytt ägare. Vi hälsar därför den nya kolonisten på lott 119 välkommen till Sommarstaden.

Den nya skylten vid huvudentrén har varit uppsatt ett tag. Det bör framhållas att bokstäverna är av handgjord keramik. Konstnären är Marianne Nilsson på lott 21.
Skylten är tung. Den består av en kraftig ekbräda och den kunde hamna på sin plats endast med hjälp av åtta mycket starka herrar.

Hjärtstartaren är nu på plats jämte till kiosken. Mats på lott 48 har sett till att det elektriska fungerar. Information om hjärtstataren och dess funktion kommer att ges av leverantören på sommarmötet.

Föreningens hemsida (www.sommarstadenikarlshamn.se) har inte så många besökare som den kunde ha. Där finns information om det mesta gällande föreningens verksamheter men det går att lägga in mycket mer. Har du exempelvis något som är till salu eller om du vill byta växter eller något annat som skulle kunna sättas upp på de fysiska anslagstavlorna så fixar vi en anslagstavla på hemsidan också. Hör bara av dig till undertecknad (ordf@sommarstadenikarlshamn.se)

Föreningen behöver en studieansvarig som håller kontakten med Studieförbundet Vuxenskolan och kommer med idéer om aktiviteter och studiecirklar. Känner du dig manad tar du kontakt med undertecknad.

Den 8 juni är det dags för arbetsdag igen. Vaktmästargruppen leder och fördelar arbetet, men redan nu kan konstateras att häcken vid södra toalettbyggnaden måste klippas och att det finns en hel del ogräs på allmänna ytor.
Korv och fika efter jobbet som vanligt.
 
Anders
2019 05 31