Rapport från styrelsen
 

På senaste styrelsemötet godkändes en överlåtelse av arrende. Vi hälsar därför de nya kolonisterna på lott 40 välkomna till Sommarstaden.

Styrelsen godkände även en om- och tillbyggnad på lott 108.
 
Styrelsen kunde också konstatera att vår gemensamma avfallssortering har missbrukats. Någon eller några kolonister har vid upprepade tillfällen lagt tomflaskor på marken. Detta är inte acceptabelt. Om sorteringskärlen är fulla när man kommer till sorteringen måste man ta med avfallet hem till bostaden och sortera det där. Detta är sunt förnuft och en självskriven regel som varje människa borde begripa.

Styrelsen konstaterade även att bilkörningen inne på gångarna har ökat. Många kör in när de har något tungt som ska till stugan. Föreningen har köpt in kärror som man kan använda för att forsla tyngre saker i. En kärra står i plåtskjulet inne i miljöstationen vid den norra parkeringen. Den andre kärran är placerad vid den södra parkeringen. Den är låst med hänglås som kan öppnas med samma nyckel som går till toaletterna. Styrelsen vädjar till alla kolonister att använda kärrorna i stället för att köra in på området. Bilar på gångarna är alltid ett störningsmoment och skapar irritation och otrivsel. Kör alltså bara in om det är absolut nödvändigt.

På förekommen anledning vill styrelsen även påpeka att det är förbjudet att parkera framför grinden till miljöstationen eller framför grindarna/bommarna till koloniområdet. Utryckningsfordon måste alltid ha fri väg in på området och VMAB måste alltid ha fritt för att kunna tömma sorteringskärlen på miljöstationen.
 
 
Anders
2020 07 02