Rapport från styrelsen

Sedan sist har stugan Violgången 40 fått ny ägare. Vi hälsar de nya kolonisterna välkomna till Sommarstaden.
Som ni märker har hemsidan ändrat stil. Detta beror på att styrelsen på senaste mötet beslutade att byta webbhotell.
Kom gärna med synpunkter på vad ni gillar, inte gillar eller saknar på den nya sidan.

Medlemsregistret har en särskild inloggning. Hör av dig till undertecknad om du vill ha den.

Styrelsen beslutade också att köpa in en hjärtstartare som ska vara åtkomlig för alla året om på lämplig plats vid dansbanan/kiosken. Halva kostnaden kommer kommunen att stå för.

Styrelsen beslutade vidare att investera i en vikbar stege som ska placeras i verktygsboden till gagn för alla kolonister.

Vuxenskolan har bjudit in vår trädgårdsförening till en trädgårdsdag. Alla som är intresserade kan anmäla sig. Tid och plats finns angivet på anslagstavlorna.

Lördagen den 15:e juni blir det en extra aktivitet. Då blir det nämligen ”Musik i Sommarstaden”. En sång och musikgrupp kommer att framföra visor vid dansbanan mellan 15:30 och 16:30. Anteckna det i kalendern så du inte missar det.

Så vill vi påminna om att när du ändrar adress eller andra kontaktuppgifter så måste detta meddelas till ordföranden.
 

April 2019
Anders