FELPARKERING

I Sommarstadens milöpolicy/ ordingsregler står det att det är förbjudet att parkera på koloniområdet. Det finns stora bilparkeringar både norr och söder om koloniområdet.
Alla kolonister känner till det.
Trots detta har volvon på bilden  med registreringsnummer
LPX 691 stått parkerad vid dansbanan i flera timmar under lördagskvällen.
Är det någon som känner till vem som äger bilen ?

Akvarellkurs på Dansbanan
börjar på onsdag
Läs mer under fliken "anslagstavla"

Bilden till höger är tagen i Sommarstadens Miljöstation. Någon eller några har i veckan slängt tomflaskor på marken. Det är inte acceptabelt.
Är det fullt i en behållare måste avfallet tas med hem och sorteras så som avfall sorteras vid bostaden.
Om avfallssorteringen fortsätter att misskötas kommer styrelsen diskutera möjligheten att säga upp avtalet med VMAB. All avfallsortering får därefter ske i hemmet.

Karlshamns koloniträdgårdsförening bildades 1915. Området flyttades till sin nuvarande plats med början 1953 i samband med att järnvägsspåren drogs om och den nuvarande järnvägsstationen anlades på den mark där koloniområdet  legat.
Området vid Kollevik - Sommarstaden - invigdes 1956. Det består av 136 lotter med stugor och ytterligare några lotter med gemensamma ytor och byggnader.
Föreningen är ansluten till
Svenska koloniträdgårdsförbundet.

Karlshamns koloniträdgårdsförenings organisationsnummer är
836200-6010

Föreningens bankgironummer är
739-6260

Lösenordet för wifi på dansbanan:
ssikwifi