Nyckel borttappad!

Kolla under fliken "ANSLAGSTAVLA"


OBS!

Från och med den 2 oktober måste alla som ska lämna avfall på miljöstationen ha nyckel med sig. Grindarna ska vara låsta resten av säsongen.
Växtdelar som har lastats på en släpkärra ska köras till kommunens mottagning av trädgårdsavfall.

Karlshamns koloniträdgårdsförening bildades 1915. Området flyttades till sin nuvarande plats med början 1953 i samband med att järnvägsspåren drogs om och den nuvarande järnvägsstationen anlades på den mark där koloniområdet  legat.
Området vid Kollevik - Sommarstaden - invigdes 1956. Det består av 136 lotter med stugor och ytterligare några lotter med gemensamma ytor och byggnader.
Föreningen är ansluten till
Svenska koloniträdgårdsförbundet.

Karlshamns koloniträdgårdsförenings organisationsnummer är
836200-6010

Föreningens bankgironummer är
739-6260

Lösenordet för wifi på dansbanan:
ssikwifi